Reseräkning

Ange färdsätt .
Arrangeman (kurs,konferens, information etc.)
Tid och plats
Färdväg (från - till)
Färdsätt
Bil (Antal km)
Resekostnad (kr)
Övriga kostnader (kr)
Specificeras
Totala kostnader (kr)